• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

Hållbar leverantörskedja

En hållbar leverantörskedja för oss innebär att alla som är en del av den verkar för och tar ansvar för
och ihärdigt arbetar för att minska negativ och öka positiv påverkan, både miljömässigt och socialt.
En leverantörskedja är ofta komplex och består av ett stort antal leverantörer, tillverkare och underleverantörer.
Komplexiteten gör det dock svårt att ha full kontroll.

Vi arbetar också i nära samarbete och dialog med befintliga tillverkare och leverantörer för att identifiera och genomföra ständiga
förbättringar genom återkommande Self Assessments och Audits. Vi gör även tredjepartinspektioner, initierade av oss själva eller av andra
köpare som använder sig av samma tillverkare. Sedan april 2022 är vi medlemmar i Amfori och har, genom vårt medlemskap,
större möjligheter att följa, påverka och säkerställa en positiv utveckling i våra leverantörsled.

 

• Att 80% av våra befintliga och 100% av våra nya fabriker ska leva upp till våra minimikrav 2023.
• Att samtliga våra fabriker skaleva upp till våra minimikrav 2024.
• Att samtliga fabriker är anslutna till och/ eller använder sig av ackrediterade sociala
uppföljningssystem 2025 (BSCI, SA8000, Fair for Life, SEDEX eller liknande och som
bedöms som likvärdigt).
• Att samtliga fabriker ska betala ut skäliga levnadslöner till alla sina arbetare senast 2026.

 

• Att 80% av våra befintliga och 100% av våra nya fabriker ska leva upp till våra minimikrav 2023.
• Att samtliga våra fabriker skaleva upp till våra minimikrav 2024.
• Att samtliga fabriker är anslutna till och/ eller använder sig av ackrediterade sociala
uppföljningssystem 2025 (BSCI, SA8000, Fair for Life, SEDEX eller liknande och som
bedöms som likvärdigt).
• Att samtliga fabriker ska betala ut skäliga levnadslöner till alla sina arbetare senast 2026.