• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

  Strategier

Hållbarhetsvision:

"Ett hållbart cirkulärt erbjudande"

 
Vi är kanske inte tillräckligt stora för att förändra världen, men vi har ändå en tanke om hur vi,
utifrån våra förutsättningar, kan göra för att förändra det vi kan. Eftersom vi vill driva utvecklingen mot ett hållbart och cirkulärt företagande,
tror vi att det är viktigt att vi har en tanke hur vi faktiskt ska kunna göra det i realitet och inte bara i tanke.
 

 

Våra huvudområden

 

Hållbarhetsstrategi 2023


• Involverat våra viktigaste intressenter för att förstå vilka förväntningar de har på oss som företag
• Genomfört en omfattande påverkansanalys utifrån vår omvärld och vår värdekedja för att tydligare förstå vår påverkan
• Ställt in kompassen för vårt önskade ”slutmål” och vår vision om ett hållbart cirkulärt företagande
• Utifrån vår omvärldsanalys, intressentanalys, påverkansanalys och vision bestämt våra fokusområden och tagit fram mål
• Bestämt vilka ”ingredienser” vi tror är viktiga för att kunna realisera vår vision

Hållbarhetsstrategi 2023

Hållbarhetsstrategi 2023


• Involverat våra viktigaste intressenter för att förstå vilka förväntningar de har på oss som företag
• Genomfört en omfattande påverkansanalys utifrån vår omvärld och vår värdekedja för att tydligare förstå vår påverkan
• Ställt in kompassen för vårt önskade ”slutmål” och vår vision om ett hållbart cirkulärt företagande
• Utifrån vår omvärldsanalys, intressentanalys, påverkansanalys och vision bestämt våra fokusområden och tagit fram mål
• Bestämt vilka ”ingredienser” vi tror är viktiga för att kunna realisera vår vision

Hållbarhetsstrategi 2023

 

Möjliggörare - hur vi får det att hända


Samarbeten, samskapande och partnerskap

Vi tror på samarbete, samskapande och partnerskap. Det är en stor möjliggörare för hållbar utveckling. Genom att vi omger oss av andra som vill samma sak kan vi få det att hända. För oss handlar det inte om vem som kommer på de bästa idéerna. Det handlar om att hjälpas åt, lära av varandra och dela med sig av de goda exemplen så att andra kan göra samma sak.

Innovation
Vi tror på innovationens kraft och ser den som helt nödvändig för att lösa många av de utmaningar vi står inför. Det handlar både
om att vara modiga och prova egna lösningar, men också om att ta inspiration och hjälp från andra.

Öppenhet och transparens
Vi tror på öppenhet och transparens och vill dela med oss av våra erfarenheter så att andra kan inspireras av våra framgångar, lära sig av våra misstag, förstå våra utmaningar och vårt sätt att arbeta.

Rapportering
För att förverkliga vår vision har vi satt upp ett antal mål och milstolpar som ska hjälpa oss att prioritera, mäta och säkerställa vår progress. Vi lovar också att vara ärliga och öppna i vår rapportering och redogöra för status ”as is”.

Kommunikation och dialog
Vi vill kunna inspirera andra till att göra hållbara val. Detta gör vi genom att kommunicera och dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Men kunskap är en färskvara och vi är ganska säkra på att vi inte alltid vet bäst, så därför vill vi också öppna upp för dialog med våra kunder, leverantörer, medarbetare och alla
andra som kan tänkas vilja bidra till positiv förändring.

Samhällsengagemang
Vi ska aktivt engagera oss i det lokalsamhället där vi verkar, inte bara för att vi kan utan för att vi vill. Lokalsamhällets angelägenheter är vår angelägenheter och därför tycker vi att det är viktigt att vi bistår med det vi kan och verkar för ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle.