• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0
 
Vår verksamhet är starkt beroende av den planet vi är satta att förvalta. För att bidra till en levande planet, ett fungerande ekosystem och ett ansvarsfullt nyttjande av naturresurser behöver vi utmana ”gamla sanningar” och hitta nya lösningar. Vi tror att cirkulära affärserbjudanden och tjänstefiering är en del av lösningen, men kortsiktigt handlar det om att vara resurseffektiv och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt, att förebygga avfall samt att säkerställa att resurser som används kan användas igen och igen. 

Vi behöver också minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja i enlighet med uppsatta mål, i takt med Parisavtalet och i linje med Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp till atmosfären senast 2045. 

Genom att minimera uttaget av naturresurser och minska vår klimatpåverkan bidrar vi till återställandet av ekosystem och främjandet av biologisk mångfald.
 
Sedan 2009 är Champion miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Detta innebär att vi har en internationell kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete.
Certifieringen hjälper oss att strukturera vårt arbete för att ständigt minska
den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.


Miljöpolicy (PDF)
Certifikat ISO 14001 (PDF)

 

 

 

•  Halverade utsläpp i vår egen verksamhet 2027.
• Att vi ska vara klimatneutrala i vår egen verksamhet
med klimatfinansiering 2030.
• Minska utsläppen i vår värdekedja med 30% 2030.
• Netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.
• Att halvera mängden luft i våra försändelser 2024.
• Att 100% av våra egna avtalade inomnordiska
transporter är fossilfria 2025.
• Halvera mängden luft i våra försändelser 2023.
• Att 100% av våra förpackningar och vårt förpackningsmaterial i papper är
tillverkat av FSC-certifierat material 2024.
• Att fasa ut allt plastemballage i förpackningar vars funktion
kan ersättas av hållbarare alternativ eller uteslutas helt.
• Att 90% av vårt verksamhetsavfall återbrukas eller
materialåtervinns 2025.
• Att vi ska ha lanserat minst tre cirkulära erbjudanden till 2025.

 

 

•  Halverade utsläpp i vår egen verksamhet 2027.
• Att vi ska vara klimatneutrala i vår egen verksamhet
med klimatfinansiering 2030.
• Minska utsläppen i vår värdekedja med 30% 2030.
• Netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.
• Att halvera mängden luft i våra försändelser 2024.
• Att 100% av våra egna avtalade inomnordiska
transporter är fossilfria 2025.
• Halvera mängden luft i våra försändelser 2023.
• Att 100% av våra förpackningar och vårt förpackningsmaterial i papper är
tillverkat av FSC-certifierat material 2024.
• Att fasa ut allt plastemballage i förpackningar vars funktion
kan ersättas av hållbarare alternativ eller uteslutas helt.
• Att 90% av vårt verksamhetsavfall återbrukas eller
materialåtervinns 2025.
• Att vi ska ha lanserat minst tre cirkulära erbjudanden till 2025.