• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

 

 

Den välmående människan

Vi vill att människorna runt omkring oss ska kunna känna sig säkra, trygga och må bra. Det är en mänsklig rättighet tycker vi och något som alltid måste vara i fokus. Som företag har vi ett stort socialt ansvar för våra anställda men också för våra kunder, leverantörer och övriga intressenter som på olika sätt påverkar eller påverkas av det vi gör.

Den välmående människan

Vi vill att människorna runt omkring oss ska kunna känna sig säkra, trygga och må bra. Det är en mänsklig rättighet tycker vi och något som alltid måste vara i fokus. Som företag har vi ett stort socialt ansvar för våra anställda men också för våra kunder, leverantörer och övriga intressenter som på olika sätt påverkar eller påverkas av det vi gör.

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats
Vi är av uppfattningen att en välmående människa gör ett bättre jobb. Därför är frågor om säkerhet, trygghet och hälsa väldigt viktiga för oss. Våra medarbetare är dessutom vår allra viktigaste resurs som med sin kunskap, kompetens och sitt engagemang ger de bästa av förutsättningar för att vi ska nå företagsmässig framgång.
Vi vill skapa de bästa av förutsättningar för att vara en hälsosam, attraktiv, inkluderande och hållbar arbetsplats utifrån det.
 
Vi vill att våra medarbetare ska må bra och ett arbete pågår på flera områden för att uppnå detta:
  • Systematiskt utvärdering av arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörisker
  • Kompetensutveckling
  • Arbetsskador, sjukdom och arbetsrelaterad ohälsa
  • Företagshälsovård
  • Friskvård och hälsa
Produktsäkerhet
För oss är det viktigt att vi har säkra produkter som både vi som tillverkare och våra kunder kan lita på och känna sig trygga med. Vi som tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ansvaret för att de produkter som vi erbjuder är trygga och uppfyller de krav som finns. Vi arbetar därför noggrant för att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav som finns för att få säljas på den europeiska marknaden, samt se till att de är CE-märkta. Vi arbetar också omsorgsfullt med EU:s lagstiftning om farliga kemikalier i varor, REACH-förordningen (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals) och vi testar våra produkter för att se till att de inte innehåller några SVHC-ämnen över det tillåtna gränsvärdet.

 

IT-säkerhet
IT-säkerhet handlar i stora drag om att skydda information eller data i fysisk och digital form. IT-säkerhet är inte en sak eller ett system, utan består av flera faktorer och lager.

För att information och data ska vara säkert arbetar vi framför allt med nedanstående faktorer:
  • Utbildning av användare
  • Begränsad access
  • Systemskydd