• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

 

 

Den ansvarsfulla affären

Champion ska bedriva all sin affärsverksamhet genom ärlighet, med integritet och i enlighet med alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på Champions verksamhet i de länder där Champion är verksamma.

Den ansvarsfulla affären

Champion ska bedriva all sin affärsverksamhet genom ärlighet, med integritet och i enlighet med alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga på Champions verksamhet i de länder där Champion är verksamma.

En hållbar värdekedja

Vi behöver arbeta nära våra leverantörer och kunder och vara tydliga med vad som krävs av oss och andra att nå våra hållbarhetsmål. Våra förväntningar på oss själva och andra beskrivs i våra uppförandekoder, dessa bör betraktas som ett minimiåtagande och något som vi kräver att alla intressenter efterlever och anammar. Våra uppförandekoder är levande dokument och revideras kontinuerligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption respekteras i alla lägen.

Att ta ansvar för vår affär innebär också att skydda våra kunders integritet. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet och endast använder och sparar deras uppgifter så länge vi behöver.

För att bedriva ansvarsfulla affärer har vi identifierat tre hållbarhetsaspekter som är av stor betydelse, regelefterlevnad, motverkande av korruption samt respekt för mänskliga rättigheter.

För att säkerställa ansvaret på dessa områden arbetar vi med:

  • Uppförandekoder
  • Riskbedömning
  • Kontroller
  • Avvikelsehantering
  • Uppföljning


Visselblåsartjänst
Champion strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Läs mer om vår visselblåsartjänst här.