• 1-3 dagar leveranstid
  • Fraktfritt från 999 kr
  • 14 dagars öppet köp
Created with Sketch.
Created with Sketch.
0

Minskad klimatpåverkan

Att bekämpa klimatförändringarna är utan tvekan en av vår tids största och viktigaste ödesfrågor.
Förändringarna är en följd av fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser med stora konsekvenser på våra ekosystem,
den biologiska mångfalden och människors hälsa och säkerhet. Att minska klimatpåverkan är inte bara viktigt för oss.
Det är en viktig och återkommande fråga för alla våra intressenter.

I enlighet med Sveriges klimatmål och den samlade vetenskapen arbetar vi för nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären
senast år 2045. Men vi har ingen som helst ambition att sitta och vänta ut tiden utan detta arbete har redan påbörjats och
vi kommer göra allt som står i vårt makt för att nå nollutsläpp tidigare än så..

• Halverade utsläpp i vår egen verksamhet 2027.
• Att vi ska vara klimatneutrala i vår egen
verksamhet 2030 med klimatfinansiering .
• Att vi ska ha minskat utsläppen i vår värdekedja med 30% 2030.
• Netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.

• Halverade utsläpp i vår egen verksamhet 2027.
• Att vi ska vara klimatneutrala i vår egen
verksamhet 2030 med klimatfinansiering .
• Att vi ska ha minskat utsläppen i vår värdekedja med 30% 2030.
• Netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.